SMART løsninger fra PM Data er en samling av produkter og tjenester med søkelys på stabilitet og sikkerhet som Inkluderer alt til en fastpris per bruker per måned.

SMART brukere deles i tre kategorier

SMART ENKEL bruker

Brukere som kun har behov for en epost konto

Les mer

SMART MEDIUM bruker

Brukere som har en PAD / Mobiltelefon som arbeidsverktøy uten behov for lokal programvare. ( jobber kun med skyprodukter)

Les mer

SMART TOTAL bruker

Brukere som har en PC / MAC som arbeidsverktøy med behov for lokal programvare og drift / support.

Les mer
Se ekstra valg

SMART ENKEL – en fastpris per bruker per måned

Følgende produkter og tjenester er inkludert i produktet:

 • Exchange Online epost med 50GB lagring.
 • Epost med Advanced Threat Protection (skanning av filer / lenker).
 • Ubegrenset telefon og fjern support fra 08:00 – 16:00 mandag til fredag.
 • Rabattert timespris for arbeid utenfor supportavtale.
 • Fastpris på klargjøring telefon ved nyinnkjøp.
smart enkel
80 kr
Per bruker per måned

Etablering av SMART ENKEL bruker

Følgende oppgaver er inkludert ved etablering av en SMART ENKEL bruker: 

 • Definering av sluttbruker i serviceportal.
 • Aktivering 2FA autentisering.
 • Opprettelse og definering av sikkerhetskopiering for epost + OneDrive.
etablering av bruker
100 kr
Fastpris per bruker

SMART MEDIUM – en fastpris per bruker per måned

Følgende produkter og tjenester er inkludert i produktet:

 • Microsoft365 programvare via web.
 • Epost med Advanced Threat Protection (skanning av filer / lenker).
 • Ubegrenset sikkerhetskopiering av epost data.
 • Ubegrenset sikkerhetskopiering av OneDrive data.
 • To factor autentisering for optimale sikkerhet.
 • Ubegrenset telefon og fjern support fra 08:00 – 16:00 mandag til fredag.
 • Rabattert timespris for arbeid utenfor supportavtale.
 • Fastpris på klargjøring PAD ved nyinnkjøp.

 

smart medium
150 kr
Per bruker per måned

Etablering av SMART MEDIUM bruker

Følgende oppgaver er inkludert ved etablering av en SMART MEDIUM bruker: 

 • Definering av sluttbruker i serviceportal.
 • Aktivering 2FA autentisering.
 • Opprettelse og definering av sikkerhetskopiering for epost + OneDrive.
etablering av bruker
150 kr
Fastpris per bruker

SMART TOTAL – alt inkludert for en fastpris per bruker per måned

Følgende produkter og tjenester er inkludert i produktet:

 • Microsoft 365 programvare med mulighet til å installere programvare lokalt på opptil 5 enheter.
 • Epost med Advanced Threat Protection (skanning av filer / lenker).
 • Ubegrenset sikkerhetskopiering av epost data.
 • Ubegrenset sikkerhetskopiering av OneDrive data.
 • To factor autentisering for optimale sikkerhet.
 • Antivirus for beskyttelse mot kryptering av filer.
 • Automatisk oppdatering av operativsystem for PC / MAC.
 • Overvåkning av PC og MAC for maskinvarefeil og kapasitetsproblemer.
 • Support via fjernstyring uten at sluttbruker må laste ned noe på forhånd. 
 • Ubegrenset telefon og fjern support fra 08:00 – 16:00 mandag til fredag.
 • Fortløpende drift og vedlikehold av bedriftsportalen. 
 • Rabattert timespris for arbeid utenfor supportavtale.
 • Fastpris på klargjøring PC ved nyinnkjøp.
smart total
690 kr
Per bruker per måned

Etablering av SMART TOTAL bruker

Følgende oppgaver er inkludert ved etablering av en SMART TOTAL bruker: 

 • Installasjon Office 365 programvare.
 • Installasjon antivirus og opprettelse av skanning rutiner + overvåkning.
 • Installasjon helpdesk agent + definering av sluttbruker i serviceportal.
 • Opprettelse av policyer for automatisk oppdatering + overvåkning.
 • Aktivering 2FA autentisering.
 • Opprettelse og definering av sikkerhetskopiering for epost + OneDrive.
 • Overføring av dagens epost / data til ny løsning.
etablering av bruker
500 kr
Fastpris per bruker

Eksta valg

Følgende satser gjelder ved inngåelse av en SMART avtale

Rabattert timepris med smart
-20%
Rabatt på dagens veiledende pris
klargjøring av PC / Mac
990 kr
Fastpris
klargjøring av PAD / telefon
490 kr
Fastpris

Premium og utvidet support*:

 • Prioritert support fra vårt kundesenter.
 • Låneenhet ved behov.
 • Utvidet supporttid.

 

P. M. Data forplikter seg i tillegg til tidsperiode 08:00 – 16:00 på vanlig arbeidsdager til å være tilgjengelige for 

brukere i tidsrommet kl. 07:00 – 08:00 samt kl. 16:00 – 21:00 mandag til fredag.

 • Utvidet support gjelder i mandag til fredag i tidsrommet kl. 07:00 – 08:00 samt kl. 16:00 – 21:00.
 • Arbeid innenfor denne tidsperiode faktureres i henhold til følgende satser:
  • Mellom kl. 07:00 – 08:00                   Vanlig timepris
  • Etter kl. 16.00                                     Timepris + 50%
  • Etter kl. 21.00                                     Timepris + 100%
  • Lørd. / helligd./ jul- og nyttårsaften Timepris + 100%

Er du interessert i en
av våre tjenester?

Kontakt oss for en nærmere prat.

firmapost@pmdata.no

+47 69 13 36 30